Endometrioza jest chorobą polegającą na występowaniu komórek endometrium / błony śluzowej/ poza jamą macicy.
Istota choroby związana jest z faktem, że fragmenty śluzówki macicy występujące w ścianie jelit, ścianie pęcherza moczowego, ranie pooperacyjnej, zagłębieniu odbytniczo – maciczym, podlegają takim samym zmianom jak śluzówka jamy macicy, a więc cyklicznemu krwawieniu i złuszczeniu.
Powoduje to ból, bolesne stosunki płciowe, a także zrosty w jamie brzusznej, mogące doprowadzić do niedrożności jajowodów i niepłodności.
W diagnostyce endometriozy, obok badania ginekologicznego i USG, najistotniejsza jest laparoskopia, podczas której można usunąć ogniska endometriozy oraz zrosty będące powodem bólu, czy też niepłodności.