Cytologia stosowana jest w profilaktyce nowotworowej, pozwala na wykrycie wczesnej postaci raka szyjki macicy i stanów przedrakowych, z których może rozwinąć się nowotwór.
Oprócz cytologii klasycznej wykonywana jest cytologia na podłożu płynnym/ liquid based cytology, LBC/.
Ostatnie badania wykazują, że cytologia LBC jest dokładniejsza w wykrywaniu komórek rakowych i stanów przedrakowych.
Cytologię należy wykonywać regularnie, najlepiej raz w roku.