Autor: admin

Niepłodność oznacza niemożność zajścia w ciąże. Przyjmuje się, że para jest niepłodna, jeżeli regularne współżycie seksualne w ciągu roku, bez stosowania antykoncepcji, nie doprowadza do wystąpienia ciąży.Na pojęcie niepłodności małżeńskiej składa się niepłodność kobieca i męska, która dotyczy co piątego małżeństwa. Nie poddaje się kobiety diagnostyce inwazyjnie przed wykluczeniem niepłodności ze strony jej partnera, czyli […]

Read More

Torbiel jajnika jest jedną z częstszych zmian opisywanych w ginekologii.W zależności od pochodzenia torbiel może być zmianą łagodną/ przetrwałe ciałko żółte/, ale może również być zmianą złośliwą/ rak jajnika/. Dlatego dla rokowania i leczenia istotne jest wcześniejsze rozpoznanie. Torbiel jajnika jest zmianą, która klinicznie może objawiać się zaburzeniem cyklu miesiączkowego, krwawieniem z dróg rodnych poza […]

Read More

Mięśniaki macicy to nowotwory łagodne wywodzące się z włókien mięśniowych macicy. Są chorobą dotyczącą około 25 procent kobiet w różnym wieku, rozpoznaje się podczas badania ginekologicznego, a obecnie coraz częściej podczas badania USG. Mięśniaki, które nie dają dolegliwości bólowych, nie powodują nieprawidłowych krwawień macicznych i nie wykazują szybkiego wzrostu, nie wymagają leczenia, a jedynie obserwacji […]

Read More

Nadżerka szyjki macicy to błona śluzowa kanału szyjki macicy, która jest przemieszczona na tarczę części pochwowej szyjki macicy, jest jedną z najczęściej rozpoznawalnych zmian u kobiet.Występuje u co czwartej kobiety. Nadżerka może być następstwem zmian zapalnych, poporodowych lub występuje jako nadżerka wrodzona. Nadżerka może być bezobjawowa albo objawiać się krwawieniem kontaktowym po stosunku płciowym lub […]

Read More

Endometrioza jest chorobą polegającą na występowaniu komórek endometrium / błony śluzowej/ poza jamą macicy. Istota choroby związana jest z faktem, że fragmenty śluzówki macicy występujące w ścianie jelit, ścianie pęcherza moczowego, ranie pooperacyjnej, zagłębieniu odbytniczo – maciczym, podlegają takim samym zmianom jak śluzówka jamy macicy, a więc cyklicznemu krwawieniu i złuszczeniu. Powoduje to ból, bolesne […]

Read More

Cytologia stosowana jest w profilaktyce nowotworowej, pozwala na wykrycie wczesnej postaci raka szyjki macicy i stanów przedrakowych, z których może rozwinąć się nowotwór.Oprócz cytologii klasycznej wykonywana jest cytologia na podłożu płynnym/ liquid based cytology, LBC/. Ostatnie badania wykazują, że cytologia LBC jest dokładniejsza w wykrywaniu komórek rakowych i stanów przedrakowych. Cytologię należy wykonywać regularnie, najlepiej […]

Read More